Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

Dovoľujeme si Vás nižšie informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. To isté platí aj pre našich zamestnancov a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú. Ide najmä o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, v znení účinnom od 25.05.2018 (ďalej len “Nariadenie EÚ”) a ďalej zákon o spracovaní osobných údajov č. 101/2000 Zb., v platnom znení.

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.
V nasledujúcom texte nájdete informácie o spôsobe, rozsahu, účelu, právnom základe aj dobe spracovania Vašich osobných údajov.
Toto vyhlásenie je uverejnené na našej webovej stránke www.clou.sk, môžete sa tak k nemu kedykoľvek v budúcnosti vrátiť.

Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť CLOU SK s.r.o. (ďalej len „CLOU“) so sídlom Levočská 4, 080 01 Prešov, IČO 52583708, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v odd. Sro, vložka č. 38796/P.

Aké údaje o Vás ako správca spracovávame a v akých situáciách?

1. Kedy spracovávame osobné údaje na základe Vášho súhlasu?

Na základe Vášho výslovného súhlasu spracovávame Vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch:

2. Rozosielanie newsletterov a iných elektronických alebo obchodných oznámení, ak nie ste náš zákazník

osobné údaje: e-mailová adresa
právny titul: Váš súhlas
účel(y): marketing
Ak sa prihlásite k odberu nášho newsletteru či iných elektronických obchodných oznámení, tak Vaše údaje spracovávame výlučne za účelom rozosielania našich elektronických obchodných oznámení.

3. Zriadenie a vedenie zákazníckeho účtu

osobné údaje: meno a priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, platobné údaje, obchodná história
právny titul: Váš súhlas
účel(y): poskytovanie služby zákazníckeho účtu
Registráciou zákazníckeho účtu sa Vaše osobné údaje uložia do našej zákazníckej databázy. K zákazníckemu účtu sa môžete kedykoľvek prihlásiť cez našu webovú stránku a v rámci svojho nastavenia si prezerať svoje objednávky, zostavovať nákupný zoznam a spravovať odber našich obchodných oznámení.
Upozorňujeme, že po úspešnom vykonaní registrácie v prípade, že je táto služba k dipozícii na našej webovej stránke, sú zaregistrovaným osobám automaticky, tj. bez potreby ďalšieho súhlasu, zasielané elektronické obchodné oznámenia našej spoločnosti. V prípade, že nebudete mať záujem tieto oznámenia dostávať, môžete sa z ich odberu odhlásiť buď:
a) zaškrtnutím príslušného políčka v sekcií Moje údaje – Odber newsletterov v rámci nastavení Vášho zákazníckeho účtu; alebo
b) prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu clou@clou.sk alebo
c) kliknutím na internetový odkaz, ktorý je obsiahnutý v zaslanom obchodnom oznámení a ktorý slúži na tento účel.

4. Kedy spracovávame údaje bez Vášho súhlasu?

Bez Vášho súhlasu môžeme spracovávať Vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch na základe týchto právnych titulov a pre špecifikované účely:

4.1 Návšteva našich webových stránok

osobné údaje: dátum a čas prístupu, URL (adresu) odkazujúcej webovej stránky, zobrazený súbor, množstvo odoslaných dát, typ prehliadača a jeho verzia, operačný systém, IP adresa, príp. report o chybách
právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v podpore našej obchodnej činnosti a v zaistení prevádzky našich webových stránok)
účel (y): tvorba spojení s našimi online službami, štatistické účely, geolokalizácia, analýzy webu k jeho optimalizácii, remarketing, rozpoznanie podvodných klikov a internetových robotov, skrátenie dlhých URL (adries), ochrana webových formulárov (napr. pomocou služby reCAPTCHA), hlásenie a odstraňovanie chýb
Váš internetový prehliadač pri Vašom prístupe na našu webovú stránku odosiela automaticky na náš server Vaše vyššie uvedené údaje, ktoré sú potrebné na vytvorenie internetového spojenia s našou webovou stránkou.
Naše webové stránky na Vaše zariadenia, prostredníctvom ktorých sa na tieto naše stránky pripájate, ukladajú v súlade s právnymi predpismi tzv. cookies súbory. Viac informácií o cookies nájdete v časti „Ako je to s cookies?“
Prostredníctvom geolokalizácie je na základe IP adresy technicky možné ohraničiť lokalitu, kde sa nachádza internetový užívateľ. Aby ste mohli bezprostredne vidieť ponuky a výrobky predajne CLOU, ktoré ste najbližšie, sú získavané a používané údaje z Vašej IP adresy za účelom geolokalizácie. Uloženie IP adresy po skončení užívania sa na účely geolokalizácie nevykonáva.

4.2 Plnenie zmluvy o kúpe tovaru uzatvorenej s Vami cez náš e-shop/webové stránky
vrátane vybavenia prípadných reklamácií

osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, príp. fakturačná adresa a IČO, príp. platobné údaje, príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu, detaily Vašich objednávok (v prípade dohody o poskytnutí cenovej záruky)
právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť, plnenie právnej povinnosti
účel (y): realizácia zmluvného záväzku (napr. kúpa, dohody o poskytnutí cenovej záruky atď.), vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie (vr. poistenia obchodu)
osobné údaje spracovávame potom, ako ich zadáte na našej webovej stránke do vstupného poľa alebo nám ich zašlete e-mailom.

4.3 Plnenie zmluvy o kúpe tovaru uzatvorenej s Vami v našej kamennej predajni (okrem
zmlúv uvedených nižšie) vrátane vybavenia prípadných reklamácií

osobné údaje: meno a priezvisko, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO, príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu, detaily Vašich nákupov (v prípade dohody o poskytnutí cenovej záruky)
právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť, plnenie právnej povinnosti
účel(y): realizácia zmluvného záväzku (napr. kúpa, dohoda o poskytnutí cenovej záruky, atď.) vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie (vrátane poistenia obchodu)
osobné údaje v súvislosti s nákupom v našom kamennom obchode spracovávame, len ak tieto údaje oznámite nášmu zamestnancovi z dôvodu vystavenia daňového dokladu a zaevidovania tohto dokladu do našej evidencie. Osobné údaje spracovávame ďalej za účelom poistenia s Vami uzatváraného obchodu.

4.4 Rozosielanie newslettrov a iných marketingových materiálov, ak ste náš zákazník

osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, (v prípade založeného zákazníckeho účtu) ostatné údaje evidované v rámci zákazníckeho účtu
právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v podpore našej podnikateľskej činnosti)
účel(y): marketing
Ak ste náš zákazník, tak v súlade s recitálom 47 Nariadenia EÚ môžeme Vaše osobné údaje spracovávať za účelom priameho marketingu, konkrétne za účelom rozosielania obchodných oznámení našej spoločnosti. Toto spracovanie ukončíme, akonáhle nám dáte najavo, že si tieto obchodné oznámenia už neželáte dostávať. Tak môžete urobiť buď:
a) ak máte založený zákaznícky účet, tak zaškrtnutím políčka k odhláseniu odberu v časti Moje údaje – Odber newslettra v rámci nastavenia Vášho zákazníckeho účtu, ku ktorému sa môžete prihlásiť cez webovú stránku www.clou.sk alebo
b) prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu clou@clou.sk; alebo
c) kliknutím na internetový odkaz, ktorý sa nachádza v doručenom e-maile a slúži na tento účel.

4.5 Rozosielanie listinného katalógu CLOU

osobné údaje: meno a priezvisko / názov, adresa
právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť
účel (y): ponuka tovaru a služieb CLOU, marketing
Ak ste na informácie na akejkoľvek našej predajni odovzdali kompletne vyplnený a Vami podpísaný formulár, naša spoločnosť Vám bude pravidelne, tj. 1x mesačne, po dobu 1 roka zdarma zasielať listinný katalóg s ponukou svojich produktov a služieb, a to poštou na Vami uvedenú adresu s tým, že všetky náklady spojené so zasielaním katalógu ponesie naša spoločnosť. Naša spoločnosť potom s týmto cieľom bude súčasne spracovávať Vaše vyššie uvedené osobné údaje.

4.6 Oslovenie za účelom zákazníckeho hodnotenia na webovej stránke www.heureka.sk

osobné údaje: e-mailová adresa
právny titul: oprávnený záujem
účel(y): ohodnotenie tovaru ponúkaného našou spoločnosťou alebo služieb nášho e-shopu
Vašu e-mailovú adresu budeme spracovávať k Vášmu následnému osloveniu potom, čo si u nás v e-shope zakúpite tovar, s ponukou ohodnotiť tento tovar alebo služby nášho e-shopu na webe www.heureka.sk.

 

4.7 Spracovanie správ zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára

osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, príp. adresa, telefónne číslo alebo IČO, príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu
právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť (v prípade, že ste náš zákazník či sa následne stanete naším zákazníkom), oprávnený záujem (v ostatných prípadoch)
účel (y): komunikácia so zákazníkmi či záujemcami o nami ponúkaný tovar
Údaje, ktoré vyplníte do kontaktného formulára, budeme spracovávať výhradne za účelom Vášho skontaktovania a odpovede na Vašu správu, a to po dobu uvedenú v sekcii „Ako dlho sú u nás Vaše osobné údaje uchovávané?“

4.8 Súčinnosť s orgánmi verejnej moci

osobné údaje: rôzne podľa konkrétnej požiadavky orgánu verejnej moci
právny titul: plnenie právnej povinnosti
účel(y): rôzne podľa konkrétnej požiadavky orgánu verejnej moci

4.9 Vedenie účtovníctva

osobné údaje: fakturačné údaje (meno a priezvisko, fakturačná adresa, IČO a DIČ)
právny titul: plnenie právnej povinnosti
účel(y): účtovná evidencia

4.10 Vymáhanie dlžných pohľadávok voči zákazníkom

osobné údaje: všetky údaje súvisiace so zmluvným záväzkom medzi našou spoločnosťou a našimi zákazníkmi v omeškaní
právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v našom nároku na úhradu dlžných pohľadávok)
účel(y):
Osobné údaje tých zákazníkov, ktorí sa ocitnú v omeškaní s úhradou našich pohľadávok a ktorí napriek našim výzvam odmietajú plniť riadne a včas svoje zmluvné záväzky voči našej spoločnosti, spracovávame s cieľom vymôcť naše dlžné pohľadávky.

4.11 Kamerový systém

osobné údaje: obrazový záznam
právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti
účel(y): ochrana majetku a bezpečnosť zamestnancov
kamerový systém so záznamom je prevádzkovaný vo všetkých našich predajniach a na parkoviskách.

4.12 Interakcia na profiloch našej spoločnosti na sociálnych sieťach

osobné údaje: obsah interakcií s užívateľmi sociálnych sietí (obsah uverejnených príspevkov, odporúčania atď.), demografické údaje o užívateľoch sociálnych sietí (údaje o veku, bydlisku, pohlavie, jazyku atď.)
právny titul: pri komunikácii s užívateľmi rôzne (závislé na obsahu komunikácie), oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v podpore našej obchodnej činnosti)
účel (y): komunikácia s užívateľmi cez sociálnu sieť, marketing, štatistické účely

4.13 Plnenie ostatných s Vami uzatváraných zmlúv

osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, príp. fakturačná adresa a IČO, príp. platobné údaje, príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu
právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť, plnenie právnej povinnosti
účel (y): realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie

4.14 Plnenie akýchkoľvek zmlúv uzatváraných s našim zmluvným partnerom, ktorého ste
zamestnancom alebo kontaktnou osobou

osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaj o našom zmluvnom partnerovi, ktorého ste zástupcom, údaje zo vzájomnej komunikácie
právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti
účel (y): realizácia zmluvného záväzku s našim zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou
Osobné údaje spracovávame len za účelom realizácie zmluvy s našim zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou.

Z akých zdrojov pochádzajú Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame?

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na účely popísané v časti „Ako o Vás spracovávame údaje a v akých situáciach?“ pochádzajú z týchto zdrojov:

a) údaje ste nám poskytli Vy, napr. v súvislosti s uzavretím zmluvy či v rámci súhlasu so spracovaním osobných údajov; alebo
b) údaje nám poskytol náš zmluvný partner, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou; alebo
c) vo vybraných odôvodnených prípadoch údaje získavame z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, akými sú napr. obchodný register, živnostenský register, insolvenčný register.

Kto je príjemcom Vašich osobných údajov, ktoré o Vás ako prevádzkovateľ spracovávame?

Vaše osobné údaje odovzdávame iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu nasledujúcim kategóriám príjemcov:

1. Odovzdanie s cieľom plnenia zmluvy (doručenie tovaru, montáž, autodoprava)

Ak to bude nutné k vykonaniu zmluvy uzatvorenej s Vami či s našim zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou, poveríme aj iné spoločnosti a jednotlivcov plnením úloh pre našu spoločnosť.

V rámci reklamačného konania môžu byť Vaše údaje odovzdané dodávateľovi tovaru, ktorý je povinný sa k reklamácii vyjadriť. Údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Pre doručenie tovaru objednaného Vami či naším zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou, môžu byť Vaše údaje sprístupnené prepravným spoločnostiam a spoločnostiam poskytujúcim baliace služby.

Podobne, ak si na našej predajni objednáte zároveň autodopravu u nás zakúpeného tovaru, tak príslušným autodopravcom s ktorými spolupracujeme, poskytneme Vaše osobné údaje potrebné pre realizáciu objednanej autodopravy.

Vyššie uvedení poskytovatelia služieb dostanú len prístup k takým osobným informáciám, ktoré sú potrebné na splnenie príslušnej činnosti. Týmto poskytovateľom služieb je zakázané používať Vaše osobné informácie na iné účely. Ak je to zo zákona nutné, sú s týmito poskytovateľmi služieb uzavreté dohody na ochranu Vašich osobných údajov.

Naša spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

2. Odovzdanie za účelom realizácie platby

Odovzdávame Vaše platobné údaje v rámci realizácie platieb pri nákupe na našom e-shope príslušnej finančnej inštitúcii alebo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb.

Naša spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii

3. Odovzdanie poskytovateľom informačných systémov či dátových úložísk

Pri svojej obchodnej činnosti využívame niekoľko informačných systémov, ktoré nám umožňujú či uľahčujú evidenciu nami realizovaných obchodov, účtovníctvo a pod. Na ukladanie dát z týchto systémov či iných elektronických dát potom využívame služieb dátových úložísk.

4. Odovzdanie na účely zasielania listinných reklamných materiálov

Pre zasielanie listinných reklamných materiálov našej spoločnosti odovzdávame Vaše údaje externému poskytovateľovi služieb, ktorý pre nás túto rozosielku zabezpečuje. Neposkytujeme Vaše údaje tretím osobám za účelom externého reklamného použitia.

Naša spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii

5. Odovzdanie na účely zasielania elektronických obchodných oznámení

Elektronické obchodné oznámenia posielajú naši zamestnanci prostredníctvom softvéru od externého dodávateľa softvéru, ktorá má ako jeho prevádzkovateľ prístup k údajom spracovávaným v tomto softvéri, avšak nemá žiadne oprávnenie s týmito údajmi akokoľvek nakladať.

Naša spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. Odovzdanie orgánom verejnej moci (napr. na základe súdneho príkazu)

a základe nariadenia príslušných orgánov verejnej moci sme zo zákona povinní v jednotlivých prípadoch poskytnúť v rámci súčinnosti informácie o spracovávaných osobných údajoch, napr. keď je to nutné z dôvodu trestného stíhania.

7. Odovzdanie za účelom vymáhania našich dlžných pohľadávok

Ak sa voči nám ocitnete v omeškaní s plnením Vašich zmluvných povinností a nebudete reagovať na naše výzvy na ich riadne splnenie, môžeme Vaše osobné údaje odovzdať spoločnosti, ktorá pre našu Spoločnosť zabezpečuje vymáhanie dlžných pohľadávok.


Naša spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

8. Webová analýza a online marketing

Na zvýšenie komfortu používania a zatraktívnenie našej online ponuky používame webové analytické služby. Údaje umožňujúce priradenie ku konkrétnej osobe sa v rámci webových analytických služieb spracúvajú na základe článku 6, ods. 1, vety 1, písm. f) GDPR, pričom prioritou nášho oprávneného záujmu je zaistenie komfortu používania a atraktivity ponuky webovej stránky. Pri používaní súborov cookies na predtým uvedené účely dodržiavame aj koncept vyjadrenia súhlasu (článok 6, ods. 1, veta 1, písm. a) GDPR), a to prostredníctvom „Bannera cookie“.

Čiastočne sa analytické údaje prenášajú na server zodpovedajúcej analytickej služby v členskom štáte EÚ alebo mimo EÚ (napr. do USA) a tam sú ukladané. Informácie sú prípadne prenášané k tretím osobám, pokiaľ je to zo zákona prípustné, alebo ak takéto tretie osoby spracovávajú údaje z poverenia nášho poskytovateľa služieb. Ani my, ani služby analýzy webu nebudú prepájať údaje o Vašej IP adrese s inými údajmi, ktoré sme my alebo náš poskytovateľ služieb uložili. Naša webová stránka používa nasledujúce analytické služby:

 

Google AdWords

Pre našu online ponuku používame službu spoločnosti Google „Google AdWords“ a nástroj „Google Conversion Tracking“ spoločnosti Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). Nástroj „Google Conversion Tracking“ aktivuje súbor cookie na tzv. sledovanie konverzií, keď kliknete na zobrazenie služby AdWords. Príslušné súbory cookies pre nástroj „Google Conversion Tracking“ platia len po dobu 90 dní. Keď navštívite určité stránky z našej online ponuky, dokážeme v spolupráci so spoločnosťou Google na základe predtým uvedených súborov cookies identifikovať, že ste klikli na príslušné zobrazenie a že došlo k presmerovaniu na našu online ponuku. Informácie zaznamenané pomocou súborov cookies používame na vytvorenie tzv. štatistík konverzií. Vďaka tomu dokážeme sledovať celkový počet používateľov, ktorí klikli na príslušné zobrazenie a ktorí boli presmerovaní na stránku, ktorá obsahuje tag na sledovanie konverzií. Štatistiky konverzií neobsahujú žiadne informácie, ktoré by umožňovali osobnú identifikáciu používateľov webovej stránky.

Ak sa nechcete podieľať na sledovaní konverzií spoločnosti Google, môžete odmietnuť používanie tohto nástroja. Na tento účel môžete jednoducho deaktivovať príslušný súbor cookie nástroja Google Conversion Tracking pomocou vášho internetového prehliadača. Dosiahnete zastavenie zaznamenávania štatistík sledovania konverzií. Doplňujúce informácie o ustanoveniach spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na nasledujúcej webovej stránke:

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Ako dlho sú Vaše osobné údaje u nás uložené?

Vaše osobné údaje sú u nás spravidla uložené po dobu realizácie nášho vzájomného zmluvného vzťahu s Vami či s naším zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou, a ďalej potom počas trvania premlčacej doby akéhokoľvek nášho alebo aj Vášho súvisiaceho nároku.

Ak však Vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, potom sú takéto Vaše osobné údaje u nás uložené najdlhšie po tú dobu, na ktorú ste nám udelili súhlas, tj. spravidla po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu, alebo do odvolania Vášho súhlasu, ak ho odvoláte ešte pred uplynutím tejto doby.

Ak spracovávame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu s cieľom zasielania elektronických obchodných oznámení, uchovávame ich po dobu realizácie nášho zmluvného vzťahu s Vami či s naším zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom či inou kontaktnou osobou, a po jeho ukončení ďalej po dobu 3 rokov, najdlhšie však do okamihu, keď proti takémuto spracovaniu vznesiete námietky.

V prípadoch, kde nám to ukladá záväzný právny predpis, archivujeme dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté Vaše osobné údaje, predpísaný čas. Vaše osobné údaje uchovávame tiež na obdobie vedenia prípadných súdnych sporov.

Záznamy z kamerového systému uchovávame 168 hodín a v prípade akéhokoľvek incidentu (napr. krádeže) ďalej po dobu trvania akýchkoľvek nárokov súvisiacich so zachyteným incidentom.

IP-adresy sa spravidla ukladajú len dočasne pre vytvorenie internetového spojenia. Ak sa používajú pre optimalizáciu webu či na reklamné účely, sú následne anonymizované a naďalej spracúvané iba v anonymnej forme.

Aké sú Vaše práva pri spracuvávaní Vašich osobných údajov a kde ich môžete uplatniť?

Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, máte voči nám nasledujúce práva:
1. Právo na prístup

Môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Z pozície správcu Vašich osobných údajov Vám poskytneme aj kópiu Vašich spracúvaných osobných údajov.

2. Právo na opravu

Môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.

3. Právo na výmaz

Môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
b) odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie;
c) vzniesoli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich takéto spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
d) Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne;
e) Vaše osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej Únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás ako správcu vzťahuje;
f) Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

4. Právo na obmedzenie spracovania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a) popreli ste presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;
b) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate vymazanie týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
c) naša spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov;
d) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia EÚ, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody našej spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

5. Právo na prenositeľnosť údajov

V prípadoch spracovania založených na súhlase alebo zmluve a spracovávaných automatizovane máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám ako správcovi poskytli a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmie byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

6. Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste nám udelil / -a súhlas, kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcnosti. K odvolaniu súhlasu v jednotlivých prípadoch spracovania Vašich osobných údajov nájdete viac informácií v časti „Možno udelený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať? Ak áno, tak ako / kde?“.

7. Právo námietky

Môžete voči nám kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu a na účely priameho marketingu vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu.

8. Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/.

Je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov povinný alebo dobrovoľný?

Udelenie akéhokoľvek súhlasu, špecifikovaného v sekcii „Aké o Vás spracovávame údaje a v akých situáciách?“, je úplne dobrovoľné a slobodné. Udelenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov nie je podmienkou na získania akéhokoľvek tovaru ponúkaného našou spoločnosťou.

Je možné Váš súhlas s používaním osobných údajov odvolať, ak áno tak ako?

Akýkoľvek Vami nám udelený súhlas, špecifikovaný v sekcii „Aké o Vás spracovávame údaje a v akých situáciách?“, môžete kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať, a to nižšie uvedenými spôsobmi.

Súhlas so zasielaním elektronických obchodných oznámení našej spoločnosti ako aj súhlas so zasielaním listinných marketingových materiálov možno odvolať buď:

1. zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu clou@clou.sk alebo
2. zaslaním odvolania súhlasu poštou na adresu CLOU Slovakia s.r.o., Levočská 4, 080 01 Prešov.

Ako sa brániť proti priamemu marketingu vykonávaného bez Vášho súhlasu?

Proti takémuto spracovaniu Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku.

Zabezpečenie a ochrana Vašich osobných údajov

Naše webové stránky a ostatné počítačové systémy sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu, zmenám a spracovaniu Vašich osobných údajov nepovolanými osobami, ako aj proti ich strate a zničeniu.

So svojimi prístupovými údajmi by ste mali vždy zaobchádzať ako s dôvernými. Aj preto Vám odporúčame úplne zavrieť okno prehliadača potom, čo ukončíte prezeranie našich webových stránok.

Čo sú tzv. Cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač trvale ukladá do počítača a ktoré slúžia k tomu, aby bola prezentácia na internete celkovo užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies Váš počítač nijako nepoškodia a neobsahujú žiadne vírusy.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti” – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie)

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Aké cookies používame?

Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán: Google Analytics – Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán: Google AdWords – Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúce sa Vašich údajov alebo ochrany osobných údajov zo strany spoločnosti CLOU SK s.r.o. sme Vám k dispozícii na tel. č. +421 51 77 18 287 alebo na e-mailovej adrese clou@clou.sk.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je platné od dňa 17.08.2020.

CLOU SK s.r.o., so sídlom Levočská 4, 080 01 Prešov, IČO 52583708, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, Vložka číslo:  1480/P.

 

0
    0
    Vaše produkty v košíku
    Váš košík je prázdnyNaspäť do eshopu