Leštené lakovanie

Použité výrobky CLOU pri systéme lešteného lakovania:
Polier- und Schwabbellack AC 63, leštený lak
Zelluloselack-Verdünnung 790, riedidlo nitro
Schleifflüssigkeit, brúsna tekutina
Verteilerpolitur AC 70, rozdeľovacia politúra
Deckpolitur AC 80, krycia politúra
Spezialverdünnung MP, špeciálne liehové riedidlo
Polieröl, leštiaci olej
Polish, poliš

Nábytok leštený do vysokého lesku poskytuje fascinujúci pohľad, najmä vtedy, keď je vyrobený z ušľachtilých drevín s krásnou kresbou. Vytváranie leštených plôch prostredníctvom šelakovej politúry však znamená časovo náročnú a veľmi namáhavú prácu. Systémom lešteného lakovania sa pracovný postup rozhodne zjednoduchší a zrýchli. Cieľom je dosiahnuť ideálny základ pre vrchnú kryciu politúru vo vysokom lesku prostredníctvom viacnásobného nánosu lešteného laku, precízneho brúsenia a vtierania. Plochy vyrobené systémom lešteného lakovania sú odolné poškrabaniu, vode a pri dodržaní nasledujúceho pracovného postupu vykazujú jasne zrkadlový lesk.

1. Vytvorenie lakovej štruktúry
Na správne vopred pripravenú plochu naneste striekaním CLOU Polier- und Schwabbellack AC 63, leštený lak v normálnej hrúbke vrstvy podľa druhu dreva v 4 – 5 vrstvách; tryska ∅ 1,8 mm, tlak vzduchu asi 3 bar. Medzi jednotlivými striekanými nánosmi je vždy doba schnutia minimálne 6 hodín, medzibrus medzi vrstvami nie je pri jemne pórovitých drevách potrebný, pri hrubo pórovitých drevách je brúsenie medzi vrstvami nevyhnutné.
Na prvý lakový nános pridajte asi 20% riedidla CLOU Zelluloselack-Verdünnung 790, nasledujúce nástreky laku narieďte asi 5 – 10% riedidla CLOU Zelluloselack- Verdünnung 790, čím získate vhodnú konzistenciu na striekanie. Vrstvenie laku vykonávajte pri teplote okolia nad 18 °C rovnomerne a nikdy nie v hrubej vrstve, čím je umožnené rýchle zasychanie jednotlivých vrstiev. Po nastriekaní poslednej vrstvy lešteného laku CLOU Polier- und Schwabbellack AC 63 odstavte opracovávaný predmet na 3 dni na intenzívne schnutie. Čím dlhšia bude táto doba schnutia, tým lepší bude výsledok leštenej plochy po skončení práce v celom systéme. Prílišný zhon pri práci môže spôsobiť prepadnutie pórov.
Na natieranie pridajte do lešteného laku
CLOU Polier- und Schwabbellack AC 63 asi 20% riedidla CLOU Zelluloselack-Verdünnung Nr.790 a širokým štetcom rovnomerne a plynulo nanášajte na pripravenú plochu. Pri ďalšom nátere platí vyššie popísaný postup.

2. Brúsenie
Po dokonalom preschnutí všetkých vrstiev lešteného laku CLOU Polier- und Schwabbellack AC 63 môže nasledovať ručné alebo pásové rovinné brúsenie za mokra s použitím brúsnej tekutiny CLOU Schleifflüssigkeit. Brúsenie začnite papierom zrnitosti 240/280, následne 360/400. Brúsny papier
vymieňajte. Po skončení brúsnych prác plochy dobre očistite a odstavte asi na 3 hodiny na schnutie, skôr ako začnete s vtieraním základovej rozdeľovacej politúry.

3. Vtieranie základovej politúry
Do základovej rozdeľovacej politúry CLOU Verteilerpolitur AC 70, ktorá je pripravená na priame použitie, môžete pridať trochu 96% polírovacieho liehu alebo riedidla CLOU Spezialverdünnung MP. Rozdeľovacia politúra má za úlohu rozdeliť sa rovnomerne po povrchu, vyrovnať lakovanú plochu a pripraviť ju na nanesenie nasledujúcej krycej politúry. Ani vtierací tampón ani vtieraná plocha sa nesmú dostať do styku s leštiacim olejom. Politúru nevtierajte príliš sýto. Plochy s rozdelenou politúrou teraz potrebujú dlhší čas na preschnutie, najlepšie cez noc, kým budete pokračovať s vrchnou politúrou.

4. Vrchná krycia politúra
Na polírovanie použite vrchnú kryciu politúru CLOU Deckpolitur AC 80, ktorú nariedite dvoj až trojnásobným množstvom vysokopercentného polírovacieho liehu alebo riedidla CLOU Spezialverdünnung MP. Najprv pracujte bez leštiaceho oleja, neskôr môžete pridať niekoľko kvapiek oleja
CLOU Polieröl. Dbajte na to, aby pri nanášaní poslednej vrstvy politúry nebola použitá žiadna mletá pemza. Medzi jednotlivými tampónovaniami (asi 2 – 3), ktoré musia byť dokonale prepracované, je potrebné zabezpečiť bežnú dobu schnutia. Na konci polírovania plochu na niekoľko hodín odstavte, skôr ako budete odstraňovať z plochy zvyšky leštiaceho oleja polišom.

5. Záverečné práce
Poliš slúži na odstránenie zvyškov leštiaceho oleja z povrchu vypolírovanej plochy. Túto záverečnú prácu vykonávajte čistým polírovacim tampónom navlhčeným polišom CLOU Polish, ktorý budete nanášať rovnomerne tenko na vypolírovanú plochu. Potom vezmite iný čistý tampón, ktorým budete plochu tak dlho opracovávať, kým neodstránite posledné zvyšky leštiaceho oleja a nedosiahnete bezchybný vysoký lesk. Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.

0
    0
    Vaše produkty v košíku
    Váš košík je prázdnyNaspäť do eshopu